Bře 2016 28

Hodiny indoor cyclingu byly ukončeny.